Examentraining Engels

De examentrainingen Engels die ik geef zijn anders dan de bijlessen Engels. Zoals ik onder het kopje Bijles Engels beschrijf  is het vak Engels ingericht volgens vijf vaardigheden. Bij het centraal examen Engels wordt één van de vijf vaardigheden getoetst: Leesvaardigheid. De andere vier vaardigheden worden getoetst met schoolexamens.

Wat het centraal examen lastig maakt is de combinatie van kennis van het Engels en leesvaardigheid. Zelfs een leerling die goed is in Engels kan daarom matig scoren op een leestoets. In de examentraining ontwikkel ik samen met de leerling een gestructureerde aanpak. Voor leerlingen die veel moeite hebben met het Engels doen we dit onder het mom van ”wie niet goed is in Engels moet slim zijn.” Ook examentraining Engels is maatwerk. De manier van aanpak die ik samen met de leerling ontwikkel is daarom voor elke leerling weer anders.