Bijles Engels

De meeste lessen kon ik prima volgen, maar bij wiskunde ging de informatie als een NS sprinter aan me voorbij. Ik kon het niet bijbenen en de docent kon het me niet uitleggen. Niet omdat hij het niet wilde, maar omdat hij niet wist hoe en omdat er geen tijd voor was.

Zoals wiskunde voor mij was, kan Engels zijn voor anderen. Ik kom bij mijn leerlingen verschillende worstelingen tegen. Zo wordt een grammaticavorm op school soms uitgelegd op een moment dat de vorige grammaticavorm nog niet eens duidelijk is. Of het maken van een leestoets is voor de leerling een taak waarbij de moed bij pagina één al diep in de schoenen zinkt.

Niet elke leerling heeft aan één of twee uur Engels in de week genoeg. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het niveau te hoog is. Klassen zijn groot en er is veel afleiding. Als je niet zo goed bent in het vak kan het daarom moeilijk zijn om met de groep mee te komen.

De manier van uitleggen van één docent past niet altijd bij de denkwijze van alle leerlingen. Docenten staan voor de lastige taak te differentiëren: Bij een klas met een overkoepelend niveau moeten ze onderwijzen op sub-niveaus, zodat elke leerling kan meekomen. Dit is voor een docent een haast onmogelijke taak, als een leerling Engels erg lastig vindt. Soms is het een kortere klap om hulp te bieden van buitenaf. Ik geloof dat elk kind verschillend is en daarom ook verschillend leert. Met veel plezier en geduld help ik leerlingen individueel op weg op een manier die bij ze past.

De rol van grammatica

Het vak Engels op de middelbare school is ingericht volgens de vijf taalvaardigheden van het Europees Referentiekader Talen (ERK). Dit zijn de vaardigheden, Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Binnen deze vijf vaardigheden vind ik de aanwezigheid van grammaticaonderwijs opvallend. Grammatica is op veel scholen een groot onderdeel van het curriculum. Dat dit een lastig onderdeel is kan menig scholier beamen. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de zoektocht naar de juiste methode voor het leren van grammatica. Het zal echter nog wel even duren voordat deze ontwikkelingen zijn doorgedrongen tot de praktijk van het onderwijs. Ook het nut van grammaticaonderwijs is iets waar veel discussie over is. De zoektocht naar de juiste vorm van grammaticaonderwijs en de mate waarin grammatica onderwezen moet worden houd ik nauwlettend in de gaten.

Bijles Engels is een breed begrip. Bij de intake-les probeer ik al zo goed mogelijk uit te zoeken waar de leerling in kwestie moeite mee heeft. Gaandeweg wordt dit vaak alleen maar duidelijker. Ik vul de lessen in naar de behoefte van de leerling.